Satranç Ustası - Bilinmeyen Bir Kadının MektubuSatranç Ustası - Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu Stefan Zweig N Trajik Intihar Ndan Sonra Yay Nlanan Satran Ustas , Yazar N En Son Ve En Parlak Yap Tlar Ndan Biri Tahsin Y Cel In Evirisiyle Sundu Umuz Bu Uzun Yk , Bir Yolcu Gemisinde Tesad Fen Ya Anan M Thi Bir Rekabeti Hik Ye Ediyor Tahtan N Bir Taraf Nda, D Nya Satran Ampiyonu Kar S Nda Ise, Naziler Taraf Ndan Kapat Ld H Cresinde Ekmeklerden Yapt Ta Larla Kendine Kar Oynayarak Maharetini Geli Tirmi Bir Adam Var Bu Metaforik Sava Oyununu Hangisi Kazanacak Ya Ad Travman N Izini H L Ruhunda Ta Yan Entelekt El Mi, Yoksa Hitler I Temsil Etti I S Ylenen D Nya Satran Ampiyonu Mu Kitab N Ikinci Uzun Yk S Bilinmeyen Bir Kad N N Mektubu, Saplant L Bir A K , Gurur Ve Tutkuyla Mahvolan Bir Hayat Anlat Yor Zweig N Kalem Ustal Her Zamanki Gibi B Y Leyici Yordam Kitap, Avrupa N N 20 Y Zy Lda Yeti Tirdi I En B Y K Yazarlardan Stefan Zweig N En Nemli Yap Tlar Ndan Olu An Se Kiyi Okurlar Na K Van La Sunuyor Beh Et Necatigil, Tahsin Y Cel, Sal H Birsel, Hamdi Varo Lu, Ali Avni Ne , Deniz Bano Lu Gibi Usta Edebiyat Evirmenlerimizin Yaratt Dil Lezzetiyle Tan T M B Lteninden

Stefan Zweig was one of the world s most famous writers during the 1920s and 1930s, especially in the U.S., South America, and Europe He produced novels, plays, biographies, and journalist pieces Among his most famous works are Beware of Pity, Letter from an Unknown Woman, and Mary, Queen of Scotland and the Isles He and his second wife committed suicide in 1942.Zweig studied in Austria, France

[Download] ✤ Satranç Ustası - Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu By Stefan Zweig – Oldtimertips.us
 • Paperback
 • 128 pages
 • Satranç Ustası - Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu
 • Stefan Zweig
 • Turkish
 • 21 June 2018

10 thoughts on “Satranç Ustası - Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu

 1. Nezaket says:

  D nyada hi bir ey insan ruhuna hi lik kadar bask kuramaz

 2. Esra says:

  D ar ya o kadar acele f rlam t m ki, holde neredeyse u a n Johann la arp acakt m Johann rkerek hemen kenara ekildi, beni d ar ya b rakmak i in dairenin kap s n a t ve i te orac kta oradaki bir saniyede, duyuyor musun G zlerim ya larla dolu ona, ya lanm olan adama bakt mda, bak lar nda birdenbire bir k akt O tek bir saniyede, anl yor musun O tek bir saniyede ocuklu umdan beri beni g rmemi olan ya l adam, beni tan m t yaln zca sen, evet, yaln zca sen beni unuttun, yaln zca sen, beni asla tan mad n Bu kitap o kadar duygu y kl bir kitapki Bir adam n bir kad n n duygular n bu kadar iyi aktarabilece ini d nemezdim ama Zweig bunu da m kemmel ba arm Bu kitap...

 3. Serpil says:

  Ne kadar etkili, kisa ama insanda iz birakan iki guzel yk.

 4. Mehmet says:

  S n rlar Denizle belirlenen, beyinle belirlenen ve a l kla belirlenen nsan n t m s n rlar yine kendi i indir Kafan zdaki kurgu somut bir ayg ta d n medi i s rece sorun her zaman ola and r Kazanma h rs n n kaybet...

 5. Pinar Kumandas says:

  Ge ke fetti im bu yazara g n lden ba land m Derdini yal n ve k saca yle g zel anlatm kimuhte em

 6. Sezgi says:

  Nazilerden ka abilen ama a ktan ka amayan Zweig K sa olmas na ra men s rekli acaba ne kacak tedirginli i yaratan bir kitapt A k, saplant , tutku zerine biraz da a a l k duygusu, kimlik g ndermeleriyle d eliydi lk sayfalardan i ine ekti desem yalan olmaz Bir kad n i in olduk a a r duygusal ge i ler vard , bunlar ok g zel yans tm Bende gizemini korumaya hala devam eden,...

 7. Ezgi says:

  www.kitapezgisi.com lgin bir yazar, ilgin bir yk Yazar n intihar ndan nce yazd son kitab Satran Asl nda kitab n zetini, i erisindeki soluksuz okunan bir ka sayfa olu turuyor gibi geldi bana Eline bir ekilde bir satran kitab ge en Dr B satranc bu kitaptan renir ve bir s re sonra satran oyunu onun tak nt s haline gelir te bu tak nt y anlatt bir ka sayfal k k s mda neredeyse nefesimi tutarak ...

 8. Lisbeth says:

  tek tarafl a k anlatan, herkesin kendinden bir par a bulabilece i enfes bir kitap

 9. Terss says:

  Bir erkek taraf ndan yaz lm en iyi kad n psikolojisi tahlilidir.Her sayfada bir h, her sayfada bir dram var Buram buram pi manl k kokan bir kitap.Mutlaka okunmal

 10. Betül KARA says:

  Nisa ay okuma listesinin ilk biten kitab oldu.Daha ncede dedi im gibi Zweig in kalemini, betimlemelerini, hikayelerini ok be eniyorum fakat Zweig kitaplar n n okumad klar m olmas na ra men s ralamas n yapsam,en son Satran kitab olurdu.Vasat bir kitap oldu unu s yleyemem fakat ben pek sevemedim,baz k s mlar n hayal edemedim ve kopukluklar ya ad m Belki tekrar okusam daha ok sevebilirim fakat ilk okumada ki d ncelerim bunlar.Konusu Buenos Aires e giden bir yolcu gemisinde kar la an ki iyi anlat yor Tabiki de ortak y nleri Satran lk karakterimiz Mirko Czentovic Satran ampiyonu kinci karakter anlat c nc karakter ise Dr.B uzun zamand r satran tan uzak kalm.Ben en ok sevdi im, a rd m ve hayran kalarak okudu um Dr.B oldu En ok onu sevdim.Son sayfalarda her ne kadar sevmi olsam da, ilk ba larda y...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *